Kolejnym produktem oferowanym przez banki jest ubezpieczenie transakcji leasingu. Od kilku lat w Polsce można zauważyć wyraźną tendencję zakładania firm leasingowych przez banki. W myśl konsolidacji rynków finansowych i świadczenia kompleksowych usług finansowania przedsiębiorstw istnieje w banku możliwość ubezpieczenia tego typu transakcji. Trzeba więc wskazać na ryzyko temu towarzyszące. Bank udostępniający przedmiot umowy leasingowej naraża się przede wszystkim na niedotrzymanie płatności rat czynszy leasingowego przez leasingobiorcę. Dlatego wymaga , aby leasingobiorca dokonał stosownego ubezpieczenia w tym zakresie i wskazał bank jako podmiot uprawniony z tytułu umowy ubezpieczenia. Z punktu widzenia klienta banku (leasingobiorcy) korzystne jest umożliwienie mu zakupu produktu ubezpieczeniowego w placówce banku w chwili zawarcia umowy leasingu. Można zakładać, iż takie zawarcie umowy ubezpieczenia spłaty zobowiązań leasingowych wobec banku byłoby korzystne finansowo i wygodne dla klienta. Bank leasingodawca dysponuje baza danych o kliencie i z łatwością może oszacować ryzyko transakcji. Ponadto leasingobiorca nie musi korzystać z usług innych pośredników.